Dziś: wtorek, 5 grudnia 2023
Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert

  • Co będzie - aktualności
  • kontakt

Regulamin Dni Młodych w Myśliborzu
Uczestników Dni Młodych w Myśliborzu prosimy o zapoznanie się z Regulamin Archidiecezjalnych Dni Młodych
Regulamin Archidiecezjalnych Dni Młodych

§ 1
1. Każdy uczestnik Archidiecezjalnych Dni Młodych musi mieć ukończony 16 rok życia.

§2
1. Uczestnik Dni Młodych jest zobowiązany do:
a) Przestrzegania i zastosowania się do poleceń organizatorów Dni Młodych.
b) Znajomości i przestrzegania regulaminu Dni Młodych i miejsc zakwaterowania.
c) Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania parafii.
d) Uczestnika Dni Młodych obowiązuje:
- całkowity zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu oraz jakichkolwiek innych środków odurzających,
- przestrzeganie godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania,
- utrzymywanie czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny,
- dbałość o utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także troska o środowisko naturalne,
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego i udzielanie pomocy koleżeńskiej.

e) Bezwzględnego, poprzedzającego wyjazd poinformowania opiekuna wyjazdu o ewentualnych chorobach, dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniach lekarza oraz zażywanych lekach.

f) Aktywnego uczestnictwa w programie Archidiecezjalnych Dni Młodych proponowanym przez organizatorów.

g) Nie oddalania się od grupy w czasie podróży i nie opuszczania miejsca zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna.

h) Dbałości o posiadane i powierzone mienie oraz sprzęt nie będący własnością uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik, bądź jego prawni opiekunowie.

i) Dostarczenia opiekunowi grupy, we wskazanym przez niego terminie, zgody ustawowych opiekunów uczestnika na udział w Dniach Młodych oraz ich oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lekarskiej w przypadku zaistniałej potrzeby.

§3
1. W przypadkach naruszania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika Dni Młodych zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje zgodnie z prawem, włącznie z możliwością powiadomienia odpowiednich osób i służb.

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§4
3. Regulamin Dni Młodych wchodzi w życie w Myśliborzu 23 maja 2008 r.


liczba odsłon: 3653 | dodano: 2008-03-25 23:33:42

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Dobre strony

Z Chrystusem

www.zchrystusem.pl - forum katolickie dla ludzi chcących w przyjaznej i kulturalnej atmosferze porozmawiać o wierze chrześcijańskiej i nie tylko.

www.hli.org.pl - Human Life International Polska. Prolife news.

www.rekolekcje.info - Rekolekcje z franciszkanami w Białym Dunajcu

www.milujciesie.org.pl - dobra księgarnia, nie tylko dla młodych, i do tego niedroga :) a oprócz książek także koszulki

www.katecheza.info - katecheza wirtualna

Fotogalerie

ADM Wolin 2023 - koncert Siewców Lednicy

Pierwszy dzień naszego wspólnego ...

ADM Wolin 2023 - warsztaty tematyczne

Uczestnicy tegorocznych Archidiecezjalne...

ADM Wolin 2023 - obiad i Plac przed Biblioteką

Gościnne progi Biblioteka Publiczna Gmin...

blog ichtis

Facebook