Dziś: niedziela, 25 lutego 2024
Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd

  • Co będzie - aktualności
  • kontakt

Hymn XXIII Światowych Dni Młodzieży doczekał się polskiej wersji.
Na kilka dni przed obchodami Światowych Dni Młodzieży w diecezjach, które odbędą się w Niedzielę Palmową 16 marca, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży STUDNIA z Płońska zaprezentowało polską wersję utworu. Posłuchaj mp3.

XXIII Światowe Dni Młodzieży w Sydney odbędą się w lipcu tego roku. W tym samym czasie w Płońsku planowane jest spotkanie „Sydney Mazowsza”, adresowane do wszystkich, którzy chcą razem z młodymi całego świata zgromadzonymi w Australii uczestniczyć w tych wydarzeniach. Światowe Dni Młodzieży, powstałe z inicjatywy Papieża Jana Pawła II, obchodzone są w kościele od ponad dwudziestu lat. Każdego roku, w Niedzielę Palmową, młodzi przeżywają je w diecezjach, dodatkowo, co dwa-trzy lata organizowane jest spotkanie międzynarodowe. Do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Australii przygotowuje się ponad dwa tysiące Polaków. Na ostatnim międzynarodowym spotkaniu w Kolonii polskich pielgrzymów było dziesięć razy tyle. (KAI; RV;)

XXIII Światowe Dni Młodzieży w Sydney mają już swój hymn!

13 maja 2007 r. ogłoszono, że zwycięzcą konkursu, do którego zgłoszono 120 utworów został australijski kompozytor Guy Sebastian. Jego utwór "Receive the Power" spełnia wszystkie kryteria postawione przez organizatorów. Już w kwietniu hymn został zatwierdzony przez Papieską Radę ds. Świeckich.

"Kiedy organizatorzy wysłuchiwali go pierwszy raz, od razu wiedzieli, że znaleźli hymn, którego szukali" - powiedział kierujący pracami Komitetu Australijskiego ŚDM w Sydney bp Anthony Fisher. Utwór "Receive the Power" spełnia wszystkie kryteria merytoryczne, podejmuje w treści tematykę spotkania, a ponadto będzie łatwy do śpiewania w różnych językach przez wielkie rzesze młodzieży. "Jesteśmy pewni, że hymn będzie grany i śpiewany podczas ŚDM w Sydney przez młodych katolików z każdego kraju" - powiedział bp Fisher. Płyta z hymnem będzie dostępna na rynku od połowy roku.

Zwycięzca konkursu Guy Sebastian pochodzi z Adelajdy i jest znany w Australii jako zwycięzca pierwszej edycji tamtejszego Idola (2003 r.). Od tego czasu wydał 3 albumy (wszystkie znajdują się pośród 5 pierwszych miejsc w rankingach myzyków australijskich) i 20 singli (3 pierwsze obecne wysoko w tamtejszych rankingach).

W wersji anglojęzycznej hymn śpiewa Guy Sebastian i Paulini. Natomiast wersję międzynarodową (zwrotki w wersji włoskiej, hiszpańskiej i francuskiej) śpiewają: Roberto Galea, German Silva i Amelia Farrugia. Obecnie trwa tłumaczenie hymnu na język polski. Już wkrótce znajdziecie go na naszej stronie internetowej.

Refleksja teologiczna nad hymnem ŚDM "Przyjmijcie Moc"

Utwór wybrany jako hymn XXIII Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w lipcu 2008 roku w Sydney, w Australii, nosi tytuł "Przyjmijcie Moc". Jest on zbudowany wokół motta na ten Światowy Dzień Młodzieży wybranego przez Papieża Benedykta XVI: "Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami" (Dz 1, 8). To motto dzieli się na dwie części: z jednej strony Chrystus ponawia swoją obietnicę zesłania Ducha Świętego (Dz 1, 8a; Łk 24, 44-53; J 7, 37-39; 14, 25; 16, 13-14; 20, 22) - obietnica ta zostaje spełniona, gdy Duch Święty zstępuje na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy i w późniejszym czasie (Dz 2; cf. 3, 31; 4, 8. 31; 8, 14-17. 39; 9, 17; 10, 44-48; 11, 12-18; 13, 52; 15, 8; 19, 1-7). Z drugiej strony, Chrystus wypowiada odpowiedź na ten dar, wskazuje życie, do jakiego ta moc uzdalnia: uczniowie mają się stać jego "świadkami aż po krańce Ziemi" (Dz 1, 8b; 5, 32; 10, 34-43; Łk 24, 44-53; Mt 28, 19; J 15, 27).

Dialog w Duchu pomiędzy Chrystusem a młodym uczniem
Utwór bardzo wyraźnie ukazuje dwa aspekty motta. W refrenie Zmartwychwstały Chrystus zwraca się do młodych całego świata: "Alleluja, alleluja! Przyjmijcie Moc od Ducha Świętego! Alleluja, alleluja! Przyjmijcie Moc, aby być światłem dla całej Ziemi". W jednej ze zwrotek młodzi ludzie odpowiadają: "pójdziemy za Tobą na krańce Ziemi"; "odpowiemy i wypełnimy Twą wolę"; "będziemy wiecznie świadczyć o Twym Miłosierdziu i niezawodnej miłości"; "uwielbiamy Cię". Ten dialog w Duchu pomiędzy Chrystusem a młodym uczniem jest w samym centrum ewangelizacji, katechezy, aktu wiary i uwielbienia. Jest samym sercem Światowych Dni Młodzieży.

Hymn ŚDM jest zaczerpnięty z Pisma Świętego
Jednym z zadań i niezaprzeczalnych owoców ŚDM jest ponowne odkrycie przez młodych ludzi bogactwa Słowa Bożego, Pisma Świętego. Tak więc niezwykle stosownym jest, by nie tylko motto inspirujące powstanie hymnu, ale i sam hymn ŚDM był prawie w całości zaczerpnięty z Pisma św. Dzieje Apostolskie mówią bardzo wyraźnie: łaska Ducha Świętego jest dana uczniowi po to, aby on lub ona mogli dać świadectwo przez ogłoszenie słów Boga (np.: Dz 4, 33).

Hymn ŚDM odnosi się do Ducha Świętego
Motto ŚDM wzywa nas do refleksji nad mocą Ducha Świętego w życiu młodych ludzi. Hymn wspomina Ducha Świętego trzykrotnie w refrenie, gdy to Chrystus wzywa młodych ludzi: "Przyjmijcie Moc od Ducha Świętego". Młodzi ludzie odpowiadają na to wezwanie w wersie "Gdy Twój Duch wzywa nas, by powstać, odpowiemy i wypełnimy Twoją wolę". Ten silny aspekt pneumatologiczny utworu czyni go specyficznym dla Światowych Dni Młodzieży w Sydney.

Hymn ŚDM jest Chrystologiczny
Motto ŚDM jest zaczerpnięte z ostatnich słów, jakie Chrystus wypowiedział do swoich uczniów przed wstąpieniem do Boga Ojca. Obietnica Ducha Świętego jest ściśle połączona przez Chrystusa z wezwaniem, by uczeń świadczył a nawet złożył ofiarę z samego siebie. Ale komu? Duch Święty daje moc młodym ludziom nie po to, by świadczyli przed samymi sobą, nawet nie o samym Duchu, ale by dawali świadectwo o Chrystusie! "Będziecie moimi świadkami", mówi Jezus. Utwór wypowiada odpowiedź wiernego ucznia na to wezwanie i umocnienie.

Hymn ŚDM jest Eucharystyczny
Duch jest nam dany nie dla powiększenia naszego ego, ale by poruszyć nas ku uwielbieniu i dziękczynieniu. Dlatego w dniu Pięćdziesiątnicy napełnieni Duchem uczniowie "trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie" (Dz 2, 42). Młodzi ludzie śpiewają w pierwszej zwrotce: "Rozkoszujemy się Twą obecnością" a w łączniku: "Baranku Boży, uwielbiamy Cię, Święty, Święty, uwielbiamy Cię, Chlebie Życia uwielbiamy Cię, Emmanuelu, uwielbiamy Cię" (J 1, 29. 36; 6, 69; 6, 35; Mt 1, 33). To jest pieśń adoracji, która - przynajmniej w rozumieniu katolików - dotrze do Eucharystycznego Pana, którego wielbią. Punktem kulminacyjnym ŚDM jest Eucharystia z Ojcem Świętym a jednym z owoców ŚDM jest głębszy, pełniejszy udział w Eucharystii.

Hymn ŚDM jest uniwersalny (katolicki)
Utwór rozpoczynają słowa: "Wszystkie narody, wszystkie plemiona stają razem, by oddać Ci cześć" (Ap 7, 9-10. cf. 5, 9-11). Jest to odniesienie do wszystkich młodych ludzi z każdego narodu, ludu i języka, którzy przybędą jako pielgrzymi i posłowie Ewangelii do Australii na XXIII ŚDM. To ukazuje kolejny pneumatologiczny aspekt utworu. W historii Pięćdziesiątnicy odwrócone zostaje zło Babilonu: narody przestają być podzielone, różne języki przestają dzielić ludzi i powodować niezrozumienie. Zamiast tego, Duch Święty jednoczy wszystkich i wszyscy rozumieją się wzajemnie. To jest dar Pięćdziesiątnicy i dar Światowych Dni Młodzieży.

Hymn ŚDM jest eschatologiczny
W Apokalipsie św. Jana ukazana jest wizja: "oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem ... I głosem donośnym tak wołają: "Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie i Barankowi" (Ap 7, 9-10; cf. 15, 3-4). Hymn ŚDM jest preludium, przedsmakiem tego dnia, gdy za sprawą Ducha Świętego wszystkie bariery między ludźmi znikną i "wszystkie narody, wszystkie plemiona" przybędą "by oddać Mu pokłon"... Barankowi Bożemu.

Specyfika i kontynuacja
Chociaż utwór jest bardzo specyficzny dla XXIII Światowego Dnia Młodzieży w Sydney - z wieloma odniesieniami do wezwania i mocy Ducha Świętego i świadectwa młodych ludzi - bardzo jasno i widocznie przywołuje i jednoczy wielkie katechetyczne tematy wybrane przez ojca Światowego Dnia Młodzieży, Papieża Jana Pawła II: "Emmanuel" (ŚDM w Rzymie w roku 2000), "Światłość świata" (ŚDM w Toronto w roku 2002) i "Oddajemy Ci pokłon" (ŚDM w Kolonii w roku 2005). Stąd utwór ten wyraża zarówno specyfikę ŚDM w Sydney jak i ich ciągłość z ponad dwudziestoma latami historii ŚDM - i w rzeczy samej z ponad dwoma tysiącami lat głoszenia Chrześcijaństwa, odkąd Archanioł Gabriel po raz pierwszy nazwał Jezusa "Emmanuel - Bóg z nami" (Mt 1, 33) a Jan Chrzciciel jako pierwszy powiedział o Nim "Baranek Boży".

Biskup Anthony Fisher OP (tłum. Tomasz Stephan)


liczba odsłon: 5348 | dodano: 2008-03-14 16:02:20

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Dobre strony

Z Chrystusem

www.zchrystusem.pl - forum katolickie dla ludzi chcących w przyjaznej i kulturalnej atmosferze porozmawiać o wierze chrześcijańskiej i nie tylko.

www.hli.org.pl - Human Life International Polska. Prolife news.

www.rekolekcje.info - Rekolekcje z franciszkanami w Białym Dunajcu

www.milujciesie.org.pl - dobra księgarnia, nie tylko dla młodych, i do tego niedroga :) a oprócz książek także koszulki

www.katecheza.info - katecheza wirtualna

Fotogalerie

ADM Wolin 2023 - koncert Siewców Lednicy

Pierwszy dzień naszego wspólnego ...

ADM Wolin 2023 - warsztaty tematyczne

Uczestnicy tegorocznych Archidiecezjalne...

ADM Wolin 2023 - obiad i Plac przed Biblioteką

Gościnne progi Biblioteka Publiczna Gmin...

blog ichtis

Facebook