Dziś: niedziela, 25 lutego 2024
Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd

  • Co będzie - aktualności
  • kontakt

Szkoła Wiary i Ewangelizacji Maryi i Józefa
Do ludzi świeckich w szczególności należy świadczenie o tym, jak wiara chrześcijańska daje jedyną pełną odpowiedź (…) na problemy i nadzieje, jakie życie stawia przed każdym człowiekiem i każdym społeczeństwem. Świeccy mogą spełniać to zadanie pod warunkiem, że zdołają przezwyciężyć rozdźwięk pomiędzy Ewangelią a własnym życiem, nadając wszystkim swoim działaniom w rodzinie, w pracy, na polu społecznym spójność właściwą takiemu życiu, które czerpie natchnienie z Ewangelii i w niej znajduje siłę do tego, by w pełni się realizować. (Christifideles laici, 34)
Szkoła Wiary i Ewangelizacji jest prowadzona w Szczecinie przez Wspólnotę Sióstr Uczennic Krzyża. Stanowi ona propozycję formacji skierowaną do młodych ludzi między 19 a 30 rokiem życia, którzy:
 
    *pragną umacniać i pogłębiać swoją osobistą relację z Bogiem;
    *szukają pomocy w rozeznaniu powołania i miejsca w Kościele;
    *chcą być świadkami Ewangelii poprzez zgodność między
      wyznawaną wiarą a życiem codziennym.
 
Patronami Szkoły są Maryja i Józef. Oni jak nikt inny poznali tajemnicę codziennego, prostego życia z Jezusem pod jednym dachem ich domu w Nazarecie. To właśnie Nazaret był okresem przygotowującym Pana Jezusa do wypełnienia Jego misji Zbawiciela. Nasz dom również nazywamy Nazaretem, ponieważ w jego zwyczajnej codzienności dojrzewa w uczestnikach pragnienie dzielenia się miłością Jezusa z ludźmi, wśród których żyją i pracują.
 
Struktura Szkoły opiera się na czterech filarach:
 
    *m o d l i t w a – pragniemy aby Osoba Jezusa z Nazaretu znajdowała się w centrum naszego życia, dlatego staramy się każdego dnia budować i pogłębiać naszą relację z Nim, co wyraża się przez wierność modlitwie indywidualnej i wspólnotowej.;
 
    *f o r m a c j a – obejmująca integralnie ludzką i duchową płaszczyznę rozwoju; podejmując to wszystko, co niesie w sobie prosta, zwyczajna codzienność, chcemy stać się uczniami Jezusa;
 
    * w s p ó l n o t a – na czas dziewięciu miesięcy zamieszkujemy razem, aby przez doświadczenie życia braterskiego poznawać siebie oraz odkrywając dar obecności drugiego człowieka uczyć się przyjmować go w całej jego odmienności;
 
    *e w a n g e l i z a c j a – trzy razy w ciągu roku wyruszamy na dwutygodniowe misje, których celem jest głoszenie Dobrej Nowiny i służenie innym: pierwsza z nich ma miejsce w hospicjum, dwie kolejne są skierowane do młodych.

www.centrumformacji.pl


liczba odsłon: 5390 | dodano: 2007-12-13 14:28:43

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Dobre strony

Z Chrystusem

www.zchrystusem.pl - forum katolickie dla ludzi chcących w przyjaznej i kulturalnej atmosferze porozmawiać o wierze chrześcijańskiej i nie tylko.

www.hli.org.pl - Human Life International Polska. Prolife news.

www.rekolekcje.info - Rekolekcje z franciszkanami w Białym Dunajcu

www.milujciesie.org.pl - dobra księgarnia, nie tylko dla młodych, i do tego niedroga :) a oprócz książek także koszulki

www.katecheza.info - katecheza wirtualna

Fotogalerie

ADM Wolin 2023 - koncert Siewców Lednicy

Pierwszy dzień naszego wspólnego ...

ADM Wolin 2023 - warsztaty tematyczne

Uczestnicy tegorocznych Archidiecezjalne...

ADM Wolin 2023 - obiad i Plac przed Biblioteką

Gościnne progi Biblioteka Publiczna Gmin...

blog ichtis

Facebook